Lauretta Sandberg
Biträdande verksamhetschef

Telefon: 08-534 709 42
Fax: SMS: 070-73 709 42

Information: Personalansvarig ALKOHOL- & DROGTERAPEUT

 


I de fall där den som missbrukar i en familj får hjälp så glöms barnen nästan alltid bort. Men de är lika sjuka som sina föräldrar. Missbruk är en familjesjukdom. Tillsammans med Botkyrka kommun och Svenska kyrkan driver Hela Människan Brytpunkten, ett anhörigprogram som vänder sig till barn, ungdomar och föräldrar som lever i familjer där alkoholmissbruk och andra droger förekommer, eller har förekommit.

rss