Lauretta Sandberg
Biträdande verksamhetschef

Telefon: 08-534 709 42
Fax: SMS: 070-73 709 42

Information: Personalansvarig ALKOHOL- & DROGTERAPEUT

 


Brytpunkten syftar till att förmedla kunskaper om vilka konsekvenser ett beroende leder till och hur ett beroende påverkar alla i en familj. Brytpunkten är ett förebyggande program som ger kunskap och verktyg för att kunna utvecklas.

rss