PDF Skriv ut Skicka sidan

Socialt företagande

2009-09-14 18:13

I Hela Människans sociala företag kommer inledningsvis tyngdpunkten liggapå second handverksamhet. Det sociala företagandet sker demokratiskt och bygger på solidaritet mellan alla i företaget. De som går in i vårt sociala företag har inflytande över verksamheten, dess innehåll och inriktning. ges möjlighet till demokratisk träning, där man lär sig att ta ansvar för sig själv, verksamheten och andra.

Självhjälp, socialt ansvar och omsorg om andra är vägledande i arbetet genom ansvarsfördelning och inflytande. Detta förhållningssätt grundar sig på de kooperativa grundprinciperna. Självhjälpsarbetet innebär att idén bakom och verksamheten i det sociala företaget förankras hos dem det berör, det vill säga hos personerna själva.

Forskaren Aaron Antonovsky har myntat begreppet ”KASAM” (känsla av sammanhang).  Begreppet KASAM innebär en grundläggande upplevelse hos individen av att det som sker i och utanför individen är begripligt, hanterbart och meningsfullt. En viktig del i detta är att känna makt över sin vardag och arbetssituation, egenmakt eller empowerment. En annan betydelsefull del är upplevelsen av meningsfullhet, som skapar drivkraften att förändra situationen och motivation att bidra med sin arbetsinsats i nya sammanhang. Under de år som gått sedan Antonovsky dog 1996, har fortsatta studier gjorts om hur man kan använda denna teori i praktiken. Det sker kontinuerligt en metodutveckling med salutogenes och KASAM som grund. En av dessa är hur vi kan föra dialog med människor som är utanför arbetslivet, öka deras kunskap, tillit, vilja och kraft att förbättra sin hälsa, ta ansvar för sina liv och aktivt arbeta för att finna en plats i arbetslivet.

All individuell aktivitet ska utgå från företagets och den enskildes behov och förutsättningar. Hela arbetets grundidé är att sträva mot att bryta individers vanmakt inför arbetssituationer. Ökad egenmakt för personerna som stärker dem i deras dagliga livssituation är prioriterat. Detta innebär att personerna i de sociala företaget arbetar med att stärka sig till ökad hälsa och genom den kooperativa metoden initierar ett förhållningssätt till självhjälp och makt över den egna livssituationen. Alla skall få möjlighet att arbeta 100% av sin förmåga.

Metoden måste vara flexibel för att motsvara de behov som personerna har och de kännetecken som ett socialt företagande har. Deltagare kommer in i verksamheten vid skilda tillfällen och företagets arbetsuppgifter kan variera över tid.

Vi kommer att ha regelbundna träffar som kan ta upp de frågeställningar som finns enskilt och i arbetslaget och på ett processinriktat sätt ta tillvara den kompetens och de affärsuppslag som kommer upp. Metoden kräver ett stödjande klimat där den enskilde uppmuntras och stöttas i sina aktiviteter. Arbetssättet präglas av learning by doing med verkligheten som kunskapsbas. Gruppen används som en stödjande resurs också genom att de som kommit lite längre kan dela med sig av sina erfarenheter. Genom denna form av stödjande process kan alla ta de steg de själva är mogna för och självkänsla och självförtroende kan långsamt växa. Det är ett empowerment-perspektiv på lärande där den enskilde får styra sin egen inlärning och där gruppen och coachen är till som resurs i den mån de behövs.

De verksamhetsinriktningar vi beskriver kommer kontinuerligt anpassas utifrån den kompetens som deltagande personer besitter och utvecklar och de behov av affärsområden vi ser att utveckla. Fokus ligger initialt på Second handverksamheten.

Antalet personer vi kan ta emot inom respektive kompetensområde  varierar, beroende på efterfrågan av varor/tjänster.

Nu söker vi personer med följande kompetenser.

 • Cafébiträde
 • Butiks-/kassabiträde '
 • Lagerarbetare
 • Sorterare
 • Lokalvårdare
 • Hantverkskunnig
 • Serviceinriktad
 • Reparatör
 • Bagare
 • Kock
 • Klädintresserad
 • Konditor

KONTAKTPERSONER 

Nina Tellander
handledare

e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
telefon 08 534 709 52
mobil 070 73 709 52

 


Lauretta Sandberg
handledare

e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
telefon 08 534 709 42
mobil 070 73 709 42

 

 

 

 

rss