tisdag 24 januari 2017

När den som missbrukar i en familj får hjälp så glöms barnen ofta bort. Missbruk är en familjesjukdom och alla i familjen drabbas och behöver stöd. Hela Människans anhörigprogram Brytpunkten har ett tydligt barnperspektiv och vänder sig till barn, ungdomar och föräldrar som lever i familjer där alkoholmissbruk och andra droger förekommer, eller har förekommit.

 

Brytpunkten

Avgiftsfria stödgrupper för barn, tonåringar och föräldrar som lever i en familj där beroende, våld eller psykisk ohälsa förekommer.

Brytpunkten är ett anhörigprogram, som vänder sig till barn, ungdomar och föräldrar som lever i familjer där alkoholmissbruk och andra droger förekommer, eller har förekommit.

Missbruk är en sjukdom som inte bara drabbar den som missbrukar utan även alla som finns runt omkring. Att vara barn i en familj där missbruk förekommer är att se men inte själv bli sedd. Det går fort att lära sig att hålla tyst om det som sker. Att inte känna. Att inte prata. Att bli ett glömt barn.

I anhörigprogrammet Brytpunkten får barn, tonåringar och föräldrar som lever i familjer där alkoholmissbruk och andra droger förekommer, eller har förekommit hjälp och stöd utifrån ett speciellt pedagogiskt program som bygger på Ersta Vändpunktens evidensbaserade program.

De barn och tonåringar som deltar i ett Brytpunktsprogram får med sig kunskaper och en större förståelse för föräldrarnas beteende. De får bättre självkänsla och lär sig att sätta gränser. De lär sig också att be om hjälp av andra utanför familjen om det behövs. Genom Brytpunktens program får de bättre kontakt med sitt känsloliv och lär sig sätta ord på sina känslor och det som händer runt omkring dem.
Genom Brytpunkten får barn och ungdomar med liknande erfarenheter möjlighet att träffas och se att det är fler som delar deras vardag. De får också med sig kunskap och verktyg för att kunna utvecklas efter att programmet avslutats.

Hela Människan erbjuder Brytpunktens anhörigprogram till barn 7-12 år, tonåringar 13-18 år och föräldrar.

De barn och tonåringar som deltar i ett Brytpunktsprogram får med sig kunskaper och en större förståelse för föräldrarnas beteende. De får bättre självkänsla och lär sig att sätta gränser. De lär sig också att be om hjälp av andra utanför familjen om det behövs. Genom Brytpunktens program får de bättre kontakt med sitt känsloliv och lär sig sätta ord på sina känslor och det som händer runt omkring dem.

Brytpunktens mål
Brytpunktens mål är att förmedla kunskap som
• gör livssituationen lättare att hantera
• bekräftar att man inte är ensam om sina upplevelser
• förmedlar att det inte är någons fel när någon i familjen är beroende av alkohol eller andra droger
• ger hjälp att bygga upp självkänsla och medvetenhet
• förmedlar en ny och positiv kunskap
• verkar alkohol- och drogförebyggande

Brytpunkten syftar till att förmedla kunskaper om vilka konsekvenser ett beroende leder till och hur ett beroende påverkar alla i en familj. Brytpunkten är ett förebyggande program som ger kunskap och verktyg för att kunna utvecklas.

Barn- och Tonårsprogram
Ett pedagogiskt program som innehåller samtal, föreläsningar, berättelser, teckning, lek och rollspel, beroende på vilken grupp man går i. Under femton veckor träffas grupperna en gång i veckan. Varje sammankomst har ett tema och vid två tillfällen i barnprogrammet inbjuds även hela familjen.

När den som missbrukar i en familj får hjälp så glöms barnen ofta bort. Missbruk är en familjesjukdom och alla i familjen drabbas och behöver stöd. Hela Människans anhörigprogram Brytpunkten har ett tydligt barnperspektiv och vänder sig till barn, ungdomar och föräldrar som lever i familjer där alkoholmissbruk och andra droger förekommer, eller har förekommit.
 
Vill du veta mer?
Ring 08-534 709 40, fråga efter Nina eller Harriet 
 

Facebook

Sök