PDF Skriv ut Skicka sidan

Anställda

2007-09-29 19:14

Totalt antal anställda under den 25 åren har varit 32 personer. Somliga under kort tid, andra under många år, somliga på heltid, halvtid eller i form av timanställningar. En del har finansierats genom anställningar med lönebidrag.

En av de som haft olika former av anställningar  under lång tid och fortfarande rycker in vid behov är Ulla Sameland som började sin första anställning 1991. Lauretta Sandberg som fortfarande finns kvar som en av våra anställda började som praktikant 1995. Ett stort antal praktikanter från olika utbildningar har dessutom tillbringat längre eller kortare praktik-
perioder på RIA.

Hela Människan Botkyrka Salems förste föreståndare var Bernt Svensson han arbetade 1980-1991. Bernt Svensson efterträddes av Marina Larsson som innehade tjänsten till sin pensionering 2003. Mats Wåhleman tillträde sedan som enhetschef 2003. Det innebär att under de 25 åren har endast tre personen innehaft tjänsten som föreståndare för verksamheten

Utöver dessa anställda har genom åren ett stort antal volontärer och frivilliga gjort betydande insatser. Låt oss nämna några som får representera olika delar av denna stora grupp av  medarbetare. Gunnar Sameland som utan någon anställning under många år var kaplan och ett viktigt stöd för både besökare och personal. Bernard Lethmetz ansvarade under flera år för en snickar- och hobbyverksamhet i anslutning till den öppna verksamheten. Bernt Andersson var samtalsledarare under några år vid en eftermiddagsverksamhet i en samtalsgrupp ”kafferasten”.

 

rss