tisdag 24 januari 2017

Här hittar du vår verksamhets- och förvaltningsberättelse. Vi hoppas att du vill ägna en stund åt att få en ökad kunskap om vårt arbete med och för människor i utsatta livssituationer här lokalt.

I verksamhetsberättelsen kan du läsa om syateljén som ger människor som står långt från arbetsmarknaden en ny chans. Du kan läsa om ”Vinternatt 2”, satsningen på att erbjuda EU-medborgare några nätters trygg övernattning. I ”året som gått”
får du följa Hela Människans år i vardag och fest. I glädje och bekymmer. I de små rutinerna och de framåtblickande tankarna.

Verksamhetsberättelsen är också fylld av beskrivningar av våra verksamheter: familj- och individstöd Riagården, arbetsinriktad rehabilitering, second handbutiken mm. Självklart kan ni också läsa om vår organisation och vår ekonomi. Och om en ”historisk dag” för vår organisation då en enig höststämma tog steget att göra vårt lokala sociala arbete tillgängligt för ännu fler genom att välkomna två nya huvudmän. I en ny kommun. Välkommen Huddinge pastorat! Välkommen Stuvstakyrkan!

Facebook

Sök