PDF Skriv ut Skicka sidan

Barn- och Tonårsprogram

2007-09-29 19:50
Ett pedagogiskt program som innehåller samtal, föreläsningar, berättelser, teckning, lek och rollspel, beroende på vilken grupp man går i. Under femton veckor träffas grupperna en gång i veckan. Varje sammankomst har ett tema och vid två tillfällen i barnprogrammet inbjuds även hela familjen.  

I de fall där den som missbrukar i en familj får hjälp så glöms barnen nästan alltid bort. Men de är lika sjuka som sina föräldrar. Missbruk är en familjesjukdom. Tillsammans med Botkyrka kommun och Svenska kyrkan driver Hela Människan Brytpunkten, ett anhörigprogram som vänder sig till barn, ungdomar och föräldrar som lever i familjer där alkoholmissbruk och andra droger förekommer, eller har förekommit.

rss