PDF Skriv ut Skicka sidan

Föräldraprogram

2007-09-29 19:50
För föräldrar/vårdnadshavare med barn i Barn- och tonårsprogram. Föräldraprogrammet innehåller kunskapsförmedling och samtal kring föräldrafärdigheter, hur alkoholism och drogberoende påverkar familjesituationen.  

Brytpunkten syftar till att förmedla kunskaper om vilka konsekvenser ett beroende leder till och hur ett beroende påverkar alla i en familj. Brytpunkten är ett förebyggande program som ger kunskap och verktyg för att kunna utvecklas.

rss