PDF Skriv ut Skicka sidan

Föräldraprogram

2007-09-29 19:50
För föräldrar/vårdnadshavare med barn i Barn- och tonårsprogram. Föräldraprogrammet innehåller kunskapsförmedling och samtal kring föräldrafärdigheter, hur alkoholism och drogberoende påverkar familjesituationen.  

De barn och tonåringar som deltar i ett Brytpunktsprogram får med sig kunskaper och en större förståelse för föräldrarnas beteende. De får bättre självkänsla och lär sig att sätta gränser. De lär sig också att be om hjälp av andra utanför familjen om det behövs. Genom Brytpunktens program får de bättre kontakt med sitt känsloliv och lär sig sätta ord på sina känslor och det som händer runt omkring dem.

rss