Brytpunkten

Brytpunkten är ett anhörigprogram, som vänder sig till barn, ungdomar och föräldrar som lever i familjer där alkoholmissbruk och andra droger förekommer, eller har förekommit.

Missbruk är en sjukdom som inte bara drabbar den som missbrukar utan även alla som finns runt omkring. Att vara barn i en familj där missbruk förekommer är att se men inte själv bli sedd. Det går fort att lära sig att hålla tyst om det som sker. Att inte känna. Att inte prata. Att bli ett glömt barn.

I anhörigprogrammet Brytpunkten får barn, tonåringar och föräldrar som lever i familjer där alkoholmissbruk och andra droger förekommer, eller har förekommit hjälp och stöd utifrån ett speciellt pedagogiskt program som bygger på Ersta Vändpunktens evidensbaserade program.

De barn och tonåringar som deltar i ett Brytpunktsprogram får med sig kunskaper och en större förståelse för föräldrarnas beteende. De får bättre självkänsla och lär sig att sätta gränser. De lär sig också att be om hjälp av andra utanför familjen om det behövs. Genom Brytpunktens program får de bättre kontakt med sitt känsloliv och lär sig sätta ord på sina känslor och det som händer runt omkring dem.

Genom Brytpunkten får barn och ungdomar med liknande erfarenheter möjlighet att träffas och se att det är fler som delar deras vardag. De får också med sig kunskap och verktyg för att kunna utvecklas efter att programmet avslutats.

Hela Människan erbjuder i samarbete med Svenska kyrkan och Socialtjänsten i Botkyrka kommun Brytpunktens anhörigprogram till barn 6-12 år, tonåringar 13-18 år och föräldrar.

I de fall där den som missbrukar i en familj får hjälp så glöms barnen nästan alltid bort. Men de är lika sjuka som sina föräldrar. Missbruk är en familjesjukdom. Tillsammans med Botkyrka kommun och Svenska kyrkan driver Hela Människan Brytpunkten, ett anhörigprogram som vänder sig till barn, ungdomar och föräldrar som lever i familjer där alkoholmissbruk och andra droger förekommer, eller har förekommit.

rss