Projekt

Socialt företagande
Socialt företag med huvudfokus på second handverksamhet.